Në kryesinë e Sh.Z.A.P-së, në mbledhjen e mbajtur më 29.11.2016 u muarr ky vendim:

Me të cilën u vendos për ndryshimin e llogos së SH.Z.A.P-ës.

Ky vendim u muarr unanimisht nga anëtarët e kryesisë.