Në prononcim për media nga këshilli kordinues ZES (Shoqata e Zejtarëve dhe Afaristeve të Prizrenit, Shoqata Esnaf, Shoqata Sofra) deklaruan se:

Të nderuar qytetarë, kohëve të fundit jemi dëshmitar të ngjarjeve rreth problematikës dhe prononcimeve të prodhuesve vendor. Ne lidhje me këtë ne si ZES mendojmë:

1. Fuqimisht mbështesim të gjithë prodhuesit vendor Sepse, kontribojnë për zhvillimin e ekonomisë vendore, hapjes së vendeve të reja të punës dhe ndihmojnë në përmiresimin e mirëqenjes sociale
2. Poashtu ne besojmë në instiucionet vendore dhe bëjmë apel të gjithë palëve të interesuara që të adresohen me pretendimet e tyre organve kornpetente tek instuticionet tona vendore.
3. Prandaj, ftojmë të gjithë akterët të procesit ekonomik që të kontribojnë në krijimin e imazhit pozitiv të prodhimeve vendore për të nxitur më shumë eksportin dhe të zvoglojmë irnportin.

Kryesusi i ZES

Refet Bushati